skamieniałości przewodnie

My World -....:::::MAROLD portal:::::...-

Temat: Serie tematyczne
Seria Paleontologia 1.Jak określa się mające miejsce w kambrze pojawienie się przedstawicieli większości typów zwierząt współczesnych i wielu skamieniałości przewodnich? 2.Przedstawicielki morskiej fauny;prowadziły osiadły tryb życia,na dużych przestrzeniach tworząc dywanowe rafy.Pojawiły się i wymarły w kambrze.O jakie organizmy chodzi? 3.Antenaci dzisiejszych głowonogów;ich życie trwało od karbonu do kredy.Szczątki ich muszli zachowują się w postaci strzałki podobnej do fulgurytu.Stanowią użyteczną dla stratygrafii skamieniałość przewodnią.Proszę podać nazwę tych organizmów. 4.W bursztynie odkryto ślady koncentrycznej struktury będącej wytworem pewnych organizmów.O jakie organizmy chodzi?Na ile lat szacuje się wiek znaleziska? 5.Zagadkowe odkrycie-miniaturowy człowiek zwany hobbitem.Najprawdopodobniej jego ewolucja...
Źródło: posterunek.pl/viewtopic.php?t=168Temat: Czy przypadkiem teoria ewolucji nie jest... głupia?
... później. Innymi słowy warstwa skalna z jednym rodzjem "muszelek" może mieć np. rosnący wiek w kierunku północnym. Dlatego właśnie wykorzystujemy do tych celów tzw. skamieniałości przewodnie. Są to wymarłe organizmy o...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=8647


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © My World -....:::::MAROLD portal:::::...-